คลีนิก SMC ครอบครัว SMC

บริการของเรา

การตรวจคุณภาพของน้ำเชื้อ (S/A)

ประมาณ 30 – 40% ของภาวะมีบุตรยากเกิดจากความผิดปกติของน้ำเชื้อ ได้แก่ ตัวอสุจิมีจำนวนผิดปกติ มีการเคลื่อนไหวหรือมีรูปร่างผิดปกติ การตรวจคุณภาพของน้ำเชื้อ ทำให้ทราบถึงสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก และสามารถให้การดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ได้ต่อไป