คลีนิก SMC ครอบครัว SMC

รู้จัก SMC

ประวัติความเป็นมา

สุขุมวิท มาเทอร์นิตี้ คลีนิค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และปัจจุบัน ทางคลีนิคได้เปิดบริการด้านการรักษาผู้ที่มีบุตรยากอย่างจริงจัง โดยการขยายส่วนของคลีนิคออกไป มีห้องปฏิบัติการที่ออกแบบเป็นสัดส่วน ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการให้บริการได้อย่างเต็มที่ โดยคลีนิคแบ่งส่วนของการให้บริการไว้ดังนี้

คลีนิค

บริการด้านการตรวจรักษา และให้คำปรึกษาด้าน สูตินารีเวช และให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก

ห้องแล็บ

บริการด้านการตรวจหาวิเคราะห์เลือดเพื่อดูฮอร์โมน, ตรวจดูความแข็งแรงของเชื้ออสุจิ

ห้องปฏิบัติการ

ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญด้านเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ โดยมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมที่จะให้บริการ