คลีนิก SMC ครอบครัว SMC

Our Service

หมอจิ๋ว ๔๔. ธุรกิจพันธุกรรม บทที่ ๗

หมอจิ๋ว ๔๔. ธุรกิจพันธุกรรม บทที่ ๗

ตอนสุดท้ายของชุด The Baby Business บทสรุปของหนังสือเล่มนี้ อยู่ในตอนนี้ แต่เราแนะนำให้อ่านหนังสือนะครับ เพราะรายละเอียดของกรณีศึกษาที่น่าสนใจหลายๆกรณีมีรายละเอียดเยอะมากที่เราไม่ได้ยกมาคุยกัน มีอยู่ในหนังสือ