คลีนิก SMC ครอบครัว SMC

Our Service

หมอจิ๋ว ๔๓. ธุรกิจพันธุกรรม บทที่ ๖

หมอจิ๋ว ๔๓. ธุรกิจพันธุกรรม บทที่ ๖

บทที่ ๖ ของหนังสือธุรกิจพันธุกรรม (The Baby Business ของ Debora L. Spar แปลโดยนายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี) มาว่ากันถึงตลาดแลกเปลี่ยนเด็ก มาว่ากันถึงทางออกสำหรับผู้ที่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถมีบุตรด้วยตัวเองได้จริงๆแล้ว ก็มีธุรกิจที่เป็นทางเลือกอีกเช่นกันในการรับอุปถัมน์เด็ก