คลีนิก SMC ครอบครัว SMC

Our Service

หมอจิ๋ว ๔๒. ธุรกิจพันธุกรรม บทที่ ๕

หมอจิ๋ว ๔๒. ธุรกิจพันธุกรรม บทที่ ๕

บทที่ ๕ ของหนังสือธุรกิจพันธุกรรม (The Baby Business ของ Debora L. Spar แปลโดยนายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี) มาว่ากันถึงการดาวเคราะห์ต้องห้าม เอ๊ะ เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร ลองฟังกันดูครับ