คลีนิก SMC ครอบครัว SMC

Our Service

หมอจิ๋ว ๔๑. ธุรกิจพันธุกรรม บทที่ ๔

หมอจิ๋ว ๔๑. ธุรกิจพันธุกรรม บทที่ ๔

บทที่ ๔ ของหนังสือธุรกิจพันธุกรรม (The Baby Business ของ Debora L. Spar แปลโดยนายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี) มาว่ากันถึงการออกแบบทารก