คลีนิก SMC ครอบครัว SMC

Our Service

หมอจิ๋ว ๔๐. ธุรกิจพันธุกรรม บทที่ ๓

หมอจิ๋ว ๔๐. ธุรกิจพันธุกรรม บทที่ ๓

บทที่ ๓ ของหนังสือธุรกิจพันธุกรรม (The Baby Business ของ Debora L. Spar แปลโดยนายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี) มาว่ากันถึงธุรกิจอุ้มบุญ หรือมดลูกให้เช่ากันครับ