คลีนิก SMC ครอบครัว SMC

Our Service

หมอจิ๋ว ๓๘. ธุรกิจพันธุกรรม บทที่ ๑ อยากมีลูกใจจะขาด

หมอจิ๋ว ๓๘. ธุรกิจพันธุกรรม บทที่ ๑ อยากมีลูกใจจะขาด

หมอจิ๋วมาสรุปคร่าวๆว่า บทที่ ๑ ของหนังสือธุรกิจพันธุกรรม ที่มาที่ไปของการทำเด็กหลอดแก้วก่อนที่จะกลายมาเป็นธุรกิจเต็มรูปแบบ (ซึ่งกล่าวถึงในบทต่อๆไป) ประวัติและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้มีบุตรยาก จนกระทั่งการแพทย์ประสบความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว