คลีนิก SMC ครอบครัว SMC

Our Service

การตรวจภายในและอัลตราซาวด์

ประมาณครึ่งหนึ่งของภาวะมีบุตรยาก เกิดจากฝ่ายหญิง การตรวจภายในและการตรวจอัลตราซาวด์ สามารถช่วยในการวินิจฉัยภาวะมีบุตรยาก ได้แก่ เนื้องอกของมดลูก ซิสต์ของรังไข่ เป็นต้น ในบางรายอาจได้รับการตรวจเพิ่มเติม ด้วยการส่องกล้องตรวจภายในอุ้งเชิงกราน และในโพรงมดลูก เพื่อการวินิจฉัย และการรักษาต่อไป