คลีนิก SMC ครอบครัว SMC

Our Service

การทำพีซ่า และการทำเทเซ่ (PESA & TESE)

ในคู่สมรสฝ่ายชายที่ไม่มีตัวอสุจิในน้ำอสุจิเลย ในปัจจุบันสามารถตรวจหาตัวอสุจิในท่อพักน้ำอสุจิหรือจากลูกอัณฑะในบางราย และสามารถนำตัวอสุจิที่ได้นั้น มาผสมกับไข่ที่ได้จากการกระตุ้นไข่ในการทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อได้ตัวอ่อน เพื่อย้ายเข้าโพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ต่อไป