คลีนิก SMC ครอบครัว SMC

Our Service

Intrauterine Insemination (IUI)

ในคู่สมรสที่มีบุตรยากโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน และในคู่สมรสที่ฝ่ายชายมีเชื้ออ่อน การคัดตัวอสุจิและทำการฉีดเชื้อผสมเทียม เป็นการรักษาที่ได้มาตราฐาน สามารถทำได้โดยการใช้ยากระตุ้นรังไข่ เพื่อให้รังไข่มีจำนวนไข่เพิมขึ้น และใช้การตรวจอัลตราซาวด์และการใช้ยา เพื่อกำหนดการตกไข่ และทำการคัดน้ำเชื้อเลือกตัวอสุจิที่แข็งแรงฉีดเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อให้ตัวอสุจิเข้าผสมกับไข่ ให้เกิดการตั้งครรภ์ ต่อไป

ในคู่สมรสที่ได้พยายามมีบุตรมาเป็นเวลาหกเดือนถึงหนึ่งปีแล้ว เช่นได้ลองนับวันตกไข่บ้าง ตรวจปัสสาวะหรือวัดอุณหภูมิตรวจวันตกไข่บ้าง แต่ยังไม่ประสพความสำเร็จ ควรมารับการตรวจรักษาโดยแพทย์ ท่านจะได้รับการตรวจหาสาเหตุของการมีบุตรยาก หากพบว่าไม่มีความผิดปกติใดๆ หรือตรวจพบว่าฝ่ายชายมีเชื้ออ่อนเล็กน้อย การฉีดเชื้อผสมเทียมจะเป็นวิธีช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้

การรักษาจะเริ่มตั้งแต่ฝ่ายหญิงเริ่มมีประจำเดือนหรือระดู โดยจะได้รับการช่วยกระตุ้นรังไข่โดยใช้ยารับประทาาน หรือยาฉีด หรือใช้ทั้งยารับประทานและยาฉีดร่วมกัน โดยจะเริ่มใช้ยาตั้งแต่วันที่ 2 หรือ 3 ของรอบเดือนเป็นต้นไป ฝ่ายหญิงจะได้รับการตรวจด้วยเครืองอัลตราซาวด์ประมาณวันที่ 11-13 ของรอบเดือนเพื่อทราบว่ารังไข่สร้างถุงไข่ได้มากเท่าไรและมีขนาดเท่าไร เพื่อแพทย์จะได้ให้ยาเพื่อกระตุ้นให้มีการตกไข่ได้ต่อไป

เมื่อถุงไข่โตถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 17-18 มม. แล้ว แพทย์จะให้ยาเพื่อกระตุ้นการตกไข่ ประมาณ 34-36 ชั่วโมงหรือประมาณ 1-2 วันหลังจากได้ยากระตุ้นการตกไข่ คู่สมรสจะได้รับการนัดให้มาทำฉีดเชื้อผสมเทียม โดยฝ่ายชายจะเก็บนำอสุจิ น้ำอสุจิจะได้รับการเตรียมเพื่อคัดเชื้อที่แข็งแรง ใช้เวลาในการเตรียมน้ำเชื้อประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ในการฉีดเชื้อผสมเทียม ฝ่ายหญิงจะอยู่ในท่าเหมือนตรวจภายใน แพทย์จะใช้เครื่องมือเหมือนการตรวจภายใน เพื่อช่วยให้สามารถเห็นปากมดลูก จากนั้นแพทย์จะค่อยๆสอดสายที่บรรจุตัวอสุจิที่ผ่านการคัดเชื้อแล้ว ผ่านทางปากมดลูกเข้าไปจนปลายของสายอยู่ในโพรงมดลูก และแพทย์จึงฉีดอสุจิเข้าไป ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการฉีดเชื้อผสมเทียมประมาณ 10 – 20 นาที และไม่จำเป็นต้องใช้ยาสลบหรือยาแก้ปวดใดๆ

ความสำเร็จของการรักษาขึ้นกับจำนวนและคุณภาพของไข่และอสุจิ อายุของฝ่ายหญิงและสุขภาพทั้วไป โดยทั่วไปอัตราการตั้งครรภ์ต่อการทำหนึ่งครั้งประมาณ 10-20%่