คลีนิก SMC ครอบครัว SMC

Our Service

การทำอิ๊กซี่ (ICSI)

คุ่สมรสที่ฝ่ายชายมีตัวอสุจุน้อยมากไม่เพียงพอ สำหรับการฉีดเชื้อผสมเทียม หรือการทำเด็กหลอดแก้ว การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการฉีดตัวอสุจิแต่ละตัวเข้าไปในไข่แต่ละใบ ที่ได้จากการเก็บใข่หลังการกระตุ้นไข่ เป็นวิธีช่วยในการปฏิสนธิในคู่สมรสที่ผ่ายชายมีความผิดปกติของน้ำเชื้อ