คลีนิก SMC ครอบครัว SMC

Our Service

Cryopreservation

SMC สามารถให้การบริการเก็บตัวอสุจุและตัวอ่อนโดยการแช่แข็ง เพื่อการรักษาภาวะมีบุตรยากต่อไปในอนาคต โดยตัวอสุจิสามารถนำมาอุ่นใช้เพื่อผสมกับไข่ภายหลังได้ และตัวอ่อนที่เหลือจากการทำเด็กหลอดแก้ว สามารถนำมาแช่แข็งเก็บไว้เพื่อการรักษาต่อไป เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ หรือเพือมีบุตรคนต่อไป โดยไม่ต้องทำการกระตุ้นไข่และเด็กหลอดแก้วใหม่