คลีนิก SMC ครอบครัว SMC

SMC (Sukhumvit Maternity Clinic) Fertility Center

ได้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสตรี โดยเฉพาะภาวะมีบุตรยาก มาเป็นเวลานานกว่าสิบปี โดยเป็นสถานรักษาพยาบาล ที่ได้รับการรับรองมาตราฐาน จากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

SMC ให้คำปรึกษา การดูแลรักษาสุขภาพสตรี ในด้านต่างๆ ได้แก่

* การตรวจร่างกาย
* การตรวจภายใน
* การตรวจมะเร็งปากมดลูก
* โรคของมดลูกและรังไข่
* การตั้งครรภ์

รวมทั้งความผิดปกติของระดู ระดับฮอร์โมน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะมีบุตรยาก จากสาเหตุต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ ให้การดูแลรักษา ด้วยวิธีการและเทคโนโลย ีที่ทันสมัย และเหมาะสม ทั้งการรักษาด้วยยา การผ่าตัด ตลอดจนถึง เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุได้แก่ การ ทำผสมเทียม เด็กหลอดแก้ว อิ๊กซี่ และบลาสโดซิสต์คัลเจอร์ เป็นต้น

โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ ทีมผู้ให้การพยาบาล และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย พร้อมด้วยทีมงานผู้ให้การดูแลและ ให้ความสะดวกสบายแก่ท่านในด้านต่างๆ

  • SMc About
  • SMC Family
  • SMC Testimonail