คลีนิก SMC ครอบครัว SMC

SMC (Sukhumvit Maternity Clinic) Fertility Center

ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียน

คลินิกจะดำเนินการทำลายเอกสารเวชระเบียนของผู้ป่วยปี พ.ศ. 2536-2551 ที่ขาดการติดต่อกับทางคลินิกนานเกิน 10 ปี

หากท่านมีความประสงค์ให้ทางคลินิกเก็บสำเนาประวัติการรักษา กรุณาติดต่อ โทร. 061-862-0549, 02-712-6457 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.


เรียน ผู้รับบริการ

เรื่อง แจ้งย้ายที่ทำการ

จากประสบการณ์กว่า 25 ปี ของ SMC Fertility Center ที่ได้ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหามีบุตรยากให้มีบุตรตามความประสงค์ ช่วยเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์มาแล้วหลายพันคู่ SMC และทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ไว้วางใจให้เราดูแลทุกท่านมาโดยตลอด

SMC มีการเติบโตขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งวันนี้ถือเป็นก้าวใหม่ของเรา โดยการร่วมมือกับ “ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกัน” หรือที่รู้จักกันในนาม บีดีเอ็มเอส เวนเนส คลีนิก (BDMS Wellness Clinic) ณ ถนนวิทยุ จัดตั้งเป็น “คลีนิกรักษาผู้มีบุตรยาก บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลีนิก” หรือ Fertility Clinic at BDMS Wellness Clinic ที่ชั้น 7-8 อาคาร BDMS Wellness Clinic ถนนวิทยุ (บริเวณเดิมของโรงแรมปาร์คนายเลิศ)

ทีม SMC เดิม ซึ่งนำโดยนายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี และ ทีมพยาบาล ทีมนักวิทยาศาสตร์ห้องปฎิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน พร้อมอุปกรณ์การตรวจรักษา ได้ย้ายมาประจำการพร้อมให้บริการปรึกษาและตรวจรักษา ที่คลีนิกรักษาผู้มีบุตรยากแห่งใหม่นี้ นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ชั้นนำด้าน IVF ของสหรัฐอเมริกา จัดตั้งศูนย์วิจัยและห้องปฎิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนที่ทันสมัย

ทีมของเรายินดีพร้อมให้บริการแก่ท่านอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป ท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 063-887-5268 หรือ 02-826-9971 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

ในโอกาสนี้ เราขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความไว้วางใจมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสในการดูแลสุขภาพของท่านและครอบครัวต่อไป

ได้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสตรี โดยเฉพาะภาวะมีบุตรยาก มาเป็นเวลานานกว่าสิบปี โดยเป็นสถานรักษาพยาบาล ที่ได้รับการรับรองมาตราฐาน จากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

SMC ให้คำปรึกษา การดูแลรักษาสุขภาพสตรี ในด้านต่างๆ ได้แก่

* การตรวจร่างกาย
* การตรวจภายใน
* การตรวจมะเร็งปากมดลูก
* โรคของมดลูกและรังไข่
* การตั้งครรภ์

รวมทั้งความผิดปกติของระดู ระดับฮอร์โมน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะมีบุตรยาก จากสาเหตุต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ ให้การดูแลรักษา ด้วยวิธีการและเทคโนโลย ีที่ทันสมัย และเหมาะสม ทั้งการรักษาด้วยยา การผ่าตัด ตลอดจนถึง เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุได้แก่ การ ทำผสมเทียม เด็กหลอดแก้ว อิ๊กซี่ และบลาสโดซิสต์คัลเจอร์ เป็นต้น

โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ ทีมผู้ให้การพยาบาล และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย พร้อมด้วยทีมงานผู้ให้การดูแลและ ให้ความสะดวกสบายแก่ท่านในด้านต่างๆ